Monday

9:30am Ballet Physique

6pm Warrior Flow @ Freyja

 

Tuesday

4:15 Freyja Flow

 

 

 

Wednesday

4:30 Ballet Physique BP

6:00 Ballet Physique 40/20

 

Friday

9:30am Barre @ Freyja

 

Saturday

8:00 Freyja Flow

 11:00 Freyja Restore